KONTAKTY
Kontaktné informácie

Prevádzkovateľ obchodu: Something Nice s.r.o.

Korešpodenčná adresa: Novomeského 2688/2 , 911 08 Trenčín

E-mail: vlnanapletenie@centrum.sk

Tel: 0902 500 090

Fakturačné údaje:

IČO: 46427023

DIČ: 2023368578

IČ DPH: SK2023368578

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 5053316992/0900

IBAN:  SK30 0900 0000 0050 5331 6992

SWIFT:  GIBASKBX

ZGEyZ